TORUISOLATSIOONI KATTEPLEKID

Toruisolatsiooni katteplekke kasutatakse isolatsiooni kaitsmiseks erinevate välistegurite mõjude eest (näiteks ilmastik, mehaanilised vigastused vms). Samuti võib katteplekke kasutada välisviimistluse või hügieeni parendamise eesmärgil ning tööohutuse tagamiseks.

 

Katteplekkide materjali valikul lähtutakse Eestis kehtivatest standarditest ning/või kliendi soovidest. Enamlevinud on kuumtsingitud terasplekk, värviga pinnatud terasplekk, alumiiniumplekk ja roostevaba plekk.

 

 

MATERJALIDE PAKSUSED VASTAVALT KEHTIVATELE STANDARDITELE (mm)

 

 

Katteplekkide nõuetekohaste ühenduste tagamiseks on kõik detailid varustatud siketega. Allpool on toodud enamkasutatavate sikeühenduste tüübid.

 

 

 

 

SIKEÜHENDUSE MÕÕDUD VASTAVALT KEHTIVATELE STANDARDITELE (mm)

 

KLF-ERI tootevalikusse kuuluvad torustike isoleerimisel enamlevinud detailid:

 

 

Lisaks ülalnimetatud detailidele on võimalik valmistada erinevaid katteplekke täpselt vastavalt tellija soovile. Näiteks katteplekid kandilisele torule, katteplekid korstnatele või igasugused erilahendused, mis võivad esineda torustike isoleerimisel.

 

Ventiilikarbid

 

 

 

Äärikukarbid

 

 

Ääriku- ja ventiilikarbid tarnitakse standardina ilma isolatsioonita. Isolatsiooni on võimalik paigaldada karbi külge vastavalt tellija soovile.

 

Karpide valmistamisel on kasutusel kaks erinevat valtsitüüpi:

 

 

Kattekarpe on võimalik valmistada ka teiste kujudega vastavalt tellija soovile (näit. kandilised kandiliste servadega, kandilised ümarate servadega vms).

 

MAHUTITE KATTEPLEKID

Mahutite katteplekkide funktsioon on samuti kaitsta mahuti isolatsiooni välismõjurite eest. Mahutite katteplekkide materjali valikul lähtutakse kehtestatud standarditest ja/või kliendi soovidest. Valik on sama, mis torustike puhul – kuumtsingitud terasplekk, värvkattega terasplekk, roostevaba plekk ja alumiiniumplekk.

 

Mahuti küljeplekkide valmistamine toimub vastavalt tellija poolt ette antud mõõtudele. Küljeplekid tarnitakse siketatuna ning vajadusel ka ümarvaltsituna.

 

Detailid valmistame vastavalt tellija poolt esitatud joonistele. Plekkide tarnimisel on iga plekk nummerdatud ning nende numbrite alusel on plekkide paigutus kantud ka joonisele.

 

Küljeplekkidele lisaks on võimalus valmistada erinevaid katteid väljavõttetele ja luukidele vastavalt kliendi poolt ette antud mõõtudele ning soovidele.

Mahuti otsaplekkide valikul on üldiselt kaks erinevat võimalust – kas kasutada zeppelin tüüpi otsa või sektoritest koosnevat koonusotsa.

 

 

Koonusotsa sektorite omavahelisel ühendamisel on kaks enamlevinud võimalust.

 

 

Lisaks tööstuslikele mahutitele mõeldud katteplekkidele valmistab KLF-ERI katteplekke ka eramajapidamistes kasutatavatele mahutitele (boilerid, keskküttemahutid vms).Nende valmistamisel kindlaid standardeid ei ole, kõik sõltub tellija vajadustest.

TUGIRÕNGAD

KLF-ERI pakub oma tootevalikus erinevaid tugirõngaid nii torustikele kui ka mahutitele. Tugirõngad on valmistatud 3 mm paksusest ning 30 mm laiusest ribaterasest.

ERITOOTED

Karniisiplekid, vihmaveerennid ja –torud, parapetiplekid, aknaplekid, sise- ja välisnurgad, Z-profiilid